МОЛОДЕ НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНЕ
ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ

Без молодого потенціалу наука
приречена, давайте творити
науку разом!

Як стати учасником на сайті?

Існують два варіанти участі на сайті: в якості автора або гостя.

Щоб стати автором Молодого науково-публіцистичного інтернет-видання «Юридичний колос», необхідно здійснити такі кроки:

1. Підготувати тези та/або статтю.

Тема матеріалу має бути актуальною, розкритою крізь призму молодого, сучасного погляду, містити новий спосіб розв’язання обраної проблеми.

Вимоги до оформлення матеріалів:

♦    Формат — А4; береги — усі по 2 см; гарнітура шрифту — Times New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5; обсяг — не менше 2, але не більше 8 сторінок; файл має бути збережений у форматі .doc.

♦    Відомості про автора(-ів) зазначають у правому верхньому куті. Вони містять ПІБ (повністю), місце навчання та/або роботи, інші відомості (науковий ступінь, вчене звання тощо).

♦    Список використаних джерел та посилання на них оформлюються відповідно до Форми 23 (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13).

Робочі мови — українська, російська, англійська.

Серед основних тематичних рубрик інтернет-видання, передбачаються наступні: «Держава і право»; «Суспільство»; «Політика»; «Економіка»; «Культура»; «Освіта»; «Історичний екскурс».

2. Заповнити заявку.

3. Надіслати на e-mail готові матеріали та заявку

Відповідальність за зміст поданого до публікації матеріалу несуть автори.

Редакція лишає за собою право на редагування чи відхилення поданого матеріалу.

За бажанням автора редакція може розмістити на сайті його раніше опубліковані, однак мало кому доступні матеріали, з метою їх популяризації та коментування іншими.

Гостем вважається учасник окремого розділу (рубрики) проекту. Це переважно вчений, громадський діяч, практик, який обговорює конкретну проблему.

Особа може сама ініціювати тему для обговорення в проектах (розділах) Молодого науково-публіцистичного інтернет-видання «Юридичний колос» і виступити гостем. Для цього варто зв’язатися з нами.